Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hà Nội: Thí điểm thả thiên nga xuống Hồ Gươm?

Không gian Hồ Gươm. Ảnh Trần Vương
Không gian Hồ Gươm. Ảnh Trần Vương