Hà Nội thí điểm sử dụng định mức của xe buýt khí nén cho xe buýt điện

Sẽ thí điểm sử dụng định mức của xe buýt khí nén cho xe buýt điện. Ảnh GT
Sẽ thí điểm sử dụng định mức của xe buýt khí nén cho xe buýt điện. Ảnh GT
Sẽ thí điểm sử dụng định mức của xe buýt khí nén cho xe buýt điện. Ảnh GT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top