Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hà Nội thí điểm lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND quận

Công trình vi phạm trật tự xây dựng tại Hà Nội.
Công trình vi phạm trật tự xây dựng tại Hà Nội.