Hà Nội thêm ổ dịch mới, quận Ba Đình tìm người đến hiệu thuốc, nhà hàng

Hà Nội xuất hiện ổ dịch mới tại huyện Chương Mỹ. Ảnh: Kim Nhuệ
Hà Nội xuất hiện ổ dịch mới tại huyện Chương Mỹ. Ảnh: Kim Nhuệ
Hà Nội xuất hiện ổ dịch mới tại huyện Chương Mỹ. Ảnh: Kim Nhuệ
Lên top