Hà Nội thay thế toàn bộ thành viên một hội đồng thi vì có giám thị là F1

Giám thị coi thi phổ biến về quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: TG
Giám thị coi thi phổ biến về quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: TG
Giám thị coi thi phổ biến về quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: TG
Lên top