Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hà Nội thay mới hàng loạt xe buýt tiêu chuẩn chất lượng cao

Tuyến buýt số 39 sẽ được thay thế hàng loạt xe chất lượng cao, hiện đại. (Ảnh: Transerco cung cấp) (Nguồn: vietnamplus.vn)
Tuyến buýt số 39 sẽ được thay thế hàng loạt xe chất lượng cao, hiện đại. (Ảnh: Transerco cung cấp) (Nguồn: vietnamplus.vn)