"Hà Nội - Thành phố vì hòa bình" chinh phục phóng viên quốc tế

Ảnh: Nguyễn Hải.
Ảnh: Nguyễn Hải.
Ảnh: Nguyễn Hải.
Lên top