Từ ngày 1.1.2021:

Hà Nội tập trung cấp căn cước công dân gắn chíp cho 2,5 triệu người

Công an TP.Hà Nội sẽ thành lập các tổ lưu động để triển khai cấp Căn cước công dân trên toàn thành phố. Ảnh: Hải Nguyễn
Công an TP.Hà Nội sẽ thành lập các tổ lưu động để triển khai cấp Căn cước công dân trên toàn thành phố. Ảnh: Hải Nguyễn
Công an TP.Hà Nội sẽ thành lập các tổ lưu động để triển khai cấp Căn cước công dân trên toàn thành phố. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top