Hà Nội: Tăng cường 300 xe khách dịp phục vụ người dân dịp Quốc khánh 2.9

Tăng cường kiểm tra và ngăn chặn các tệ nạn xã hội tại bến xe.
Tăng cường kiểm tra và ngăn chặn các tệ nạn xã hội tại bến xe.
Tăng cường kiểm tra và ngăn chặn các tệ nạn xã hội tại bến xe.
Lên top