Hà Nội tạm thời phong tỏa chung cư hơn 1.200 dân sau khi phát hiện F0

Hà Nội tạm thời phong tỏa chung cư hơn 1.200 dân. Ảnh: TG
Hà Nội tạm thời phong tỏa chung cư hơn 1.200 dân. Ảnh: TG
Hà Nội tạm thời phong tỏa chung cư hơn 1.200 dân. Ảnh: TG
Lên top