Hà Nội tạm dừng tổ chức sát hạch lái xe ôtô

Hà Nội tạm dừng tổ chức sát hạch lái xe ôtô. Ảnh GT
Hà Nội tạm dừng tổ chức sát hạch lái xe ôtô. Ảnh GT
Hà Nội tạm dừng tổ chức sát hạch lái xe ôtô. Ảnh GT
Lên top