Hà Nội tạm dừng hoạt động sân golf, sân tập golf từ 12h ngày 13.5

Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động sân golf từ 12h ngày 13.5. Ảnh: LN
Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động sân golf từ 12h ngày 13.5. Ảnh: LN
Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động sân golf từ 12h ngày 13.5. Ảnh: LN
Lên top