Hà Nội: Tạm dừng hoạt động nhà hàng từ 12h ngày 25.5, chỉ được bán mang về

Hà Nội tạm dừng hoạt động cơ sở dịch vụ ăn, uống từ 12h ngày 25.5. Ảnh: LĐ
Hà Nội tạm dừng hoạt động cơ sở dịch vụ ăn, uống từ 12h ngày 25.5. Ảnh: LĐ
Hà Nội tạm dừng hoạt động cơ sở dịch vụ ăn, uống từ 12h ngày 25.5. Ảnh: LĐ
Lên top