Hà Nội tạm cấm đường một số tuyến phục vụ Hội nghị cấp cao ASEAN

Một số tuyến đường tại Hà Nội bị tạm cấm trong những ngày diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN 37. Ảnh: LĐO.
Một số tuyến đường tại Hà Nội bị tạm cấm trong những ngày diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN 37. Ảnh: LĐO.
Một số tuyến đường tại Hà Nội bị tạm cấm trong những ngày diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN 37. Ảnh: LĐO.
Lên top