Hà Nội: Số ca COVID-19 cộng đồng tăng nhanh, phân loại F1, F2 theo nguy cơ

Trạm y tế lưu động tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Đông
Trạm y tế lưu động tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Đông
Trạm y tế lưu động tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Đông
Lên top