Hà Nội: Sinh viên trở lại trường sau thời gian dài nghỉ phòng dịch

Hầu hết sinh viên đã chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Huy Hoàng
Hầu hết sinh viên đã chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Huy Hoàng
Hầu hết sinh viên đã chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Huy Hoàng
Lên top