Hà Nội: Siết chặt hàng quán vỉa hè, sớm xử lý các vụ người nhập cảnh "chui"

Hà Nội đề nghị siết chặt các hoạt động kinh doanh hàng quán vỉa hè, sớm xét xử các vụ án đưa người nhập cảnh trái phép. Ảnh: TG
Hà Nội đề nghị siết chặt các hoạt động kinh doanh hàng quán vỉa hè, sớm xét xử các vụ án đưa người nhập cảnh trái phép. Ảnh: TG
Hà Nội đề nghị siết chặt các hoạt động kinh doanh hàng quán vỉa hè, sớm xét xử các vụ án đưa người nhập cảnh trái phép. Ảnh: TG
Lên top