Hà Nội sẽ tổ chức quảng bá, kết nối giao thương các sản phẩm OCOP

Các mặt hàng nông sản. Nguồn: Hội Nhà báo Việt Nam
Các mặt hàng nông sản. Nguồn: Hội Nhà báo Việt Nam
Các mặt hàng nông sản. Nguồn: Hội Nhà báo Việt Nam
Lên top