Hà Nội sẽ tổ chức phun khử khuẩn diện rộng

Hà Nội sẽ tổ chức phun khử khuẩn tương đối rộng trên địa bàn. Ảnh: TG
Hà Nội sẽ tổ chức phun khử khuẩn tương đối rộng trên địa bàn. Ảnh: TG
Hà Nội sẽ tổ chức phun khử khuẩn tương đối rộng trên địa bàn. Ảnh: TG
Lên top