Hà Nội sẽ sáp nhập hai phòng cảnh sát giao thông

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hà Nội chỉnh đốn trang phục chiến sĩ dẫn đoàn.
Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hà Nội chỉnh đốn trang phục chiến sĩ dẫn đoàn.
Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hà Nội chỉnh đốn trang phục chiến sĩ dẫn đoàn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top