Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hà Nội sẽ sáp nhập hai phòng cảnh sát giao thông

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hà Nội chỉnh đốn trang phục chiến sĩ dẫn đoàn.
Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hà Nội chỉnh đốn trang phục chiến sĩ dẫn đoàn.