Hà Nội sẽ phát wifi miễn phí tại 600 nhà chờ xe buýt

Sẽ lắp và phát wifi miễn phí tại các nhà chờ xe buýt. Ảnh: GT
Sẽ lắp và phát wifi miễn phí tại các nhà chờ xe buýt. Ảnh: GT
Sẽ lắp và phát wifi miễn phí tại các nhà chờ xe buýt. Ảnh: GT
Lên top