Hà Nội sẽ dừng hoạt động vận chuyển hàng hoá qua app công nghệ, shipper

Sở Giao thông Vận tải TP.Hà Nội thống nhất sẽ dừng các hoạt động vận chuyển hàng hoá qua app và shipper. Ảnh: Hà Phương
Sở Giao thông Vận tải TP.Hà Nội thống nhất sẽ dừng các hoạt động vận chuyển hàng hoá qua app và shipper. Ảnh: Hà Phương
Sở Giao thông Vận tải TP.Hà Nội thống nhất sẽ dừng các hoạt động vận chuyển hàng hoá qua app và shipper. Ảnh: Hà Phương
Lên top