Hà Nội sẽ dành gần 3.000 biên chế cho giáo viên thuộc đối tượng đặc cách?

Giáo viên Thanh Oai thẫn thờ trước nguy cơ mất việc.
Giáo viên Thanh Oai thẫn thờ trước nguy cơ mất việc.
Giáo viên Thanh Oai thẫn thờ trước nguy cơ mất việc.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top