Hà Nội sẽ có Chỉ thị mới về phòng, chống dịch

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị.
Lên top