Hà Nội: Sau ngày 25.5 người dân về thành phố phải khai báo y tế trong 24h

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đề nghị người dân trở lại thành phố phải khai báo y tế trong 24h. Ảnh: TG
Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đề nghị người dân trở lại thành phố phải khai báo y tế trong 24h. Ảnh: TG
Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đề nghị người dân trở lại thành phố phải khai báo y tế trong 24h. Ảnh: TG
Lên top