Hà Nội: Sập giàn giáo kinh hoàng, 6 người thương vong