Hà Nội: Sẵn sàng sẽ tiếp nhận gần 900 công dân ở Đà Nẵng về trong ngày 12.8

Cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội chiều 10.8. Ảnh: P.Đông
Cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội chiều 10.8. Ảnh: P.Đông
Cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội chiều 10.8. Ảnh: P.Đông
Lên top