Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hà Nội: Rạng rỡ lễ giao nhận quân đầu năm 2017