Hà Nội rà soát người có nhu cầu về quê và quay lại thành phố

Các chốt kiểm soát tại Hà Nội.
Các chốt kiểm soát tại Hà Nội.
Các chốt kiểm soát tại Hà Nội.
Lên top