Hà Nội: Rà soát lại các phương án, kịch bản phòng chống dịch COVID-19

Đoàn kiểm tra số 2 thành phố Hà Nội kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Đông Anh. Ảnh: Đức Vân
Đoàn kiểm tra số 2 thành phố Hà Nội kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Đông Anh. Ảnh: Đức Vân
Đoàn kiểm tra số 2 thành phố Hà Nội kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Đông Anh. Ảnh: Đức Vân
Lên top