Hà Nội rà soát điều kiện hộ gia đình để thực hiện cách ly F1, F0 tại nhà

Hà Nội khẩn lập danh sách hộ gia đình đủ điều kiện cách ly F1, F0 tại nhà. Ảnh: Phạm Đông
Hà Nội khẩn lập danh sách hộ gia đình đủ điều kiện cách ly F1, F0 tại nhà. Ảnh: Phạm Đông
Hà Nội khẩn lập danh sách hộ gia đình đủ điều kiện cách ly F1, F0 tại nhà. Ảnh: Phạm Đông
Lên top