Hà Nội: Rà soát các quán ăn Nhật, xem xét lấy mẫu các trường hợp có nguy cơ

Toàn cảnh buổi họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội chiều 15.2. Ảnh: Lê Xuân Hải
Toàn cảnh buổi họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội chiều 15.2. Ảnh: Lê Xuân Hải
Toàn cảnh buổi họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội chiều 15.2. Ảnh: Lê Xuân Hải
Lên top