Hà Nội quyết dẹp xe quá tải

Lực lượng Thanh tra Giao thông Vận tải Hà Nội kiểm tra xe chở quả tải trọng. Ảnh: ĐT
Lực lượng Thanh tra Giao thông Vận tải Hà Nội kiểm tra xe chở quả tải trọng. Ảnh: ĐT
Lực lượng Thanh tra Giao thông Vận tải Hà Nội kiểm tra xe chở quả tải trọng. Ảnh: ĐT
Lên top