Hà Nội: Quán massage 5 tầng cháy lớn trong đêm

Nhiều người trong quán và người dân xung quanh nhanh chóng chạy ra khỏi nhà.
Nhiều người trong quán và người dân xung quanh nhanh chóng chạy ra khỏi nhà.
Nhiều người trong quán và người dân xung quanh nhanh chóng chạy ra khỏi nhà.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top