Hà Nội quản lý di biến động của người dân sau giãn cách bằng công nghệ nào?

Hà Nội sẽ quản lý di biến động của người dân qua ứng dụng công nghệ sau khi nới lỏng giãn cách. Ảnh: Tô Thế.
Hà Nội sẽ quản lý di biến động của người dân qua ứng dụng công nghệ sau khi nới lỏng giãn cách. Ảnh: Tô Thế.
Hà Nội sẽ quản lý di biến động của người dân qua ứng dụng công nghệ sau khi nới lỏng giãn cách. Ảnh: Tô Thế.
Lên top