Hà Nội: Quán game, internet được phép hoạt động trở lại từ 0h ngày 16.3

Ông Chử Xuân Dũng kết luận tại phiên họp của Ban chỉ đạo ngày 15.3. Ảnh: PV
Ông Chử Xuân Dũng kết luận tại phiên họp của Ban chỉ đạo ngày 15.3. Ảnh: PV
Ông Chử Xuân Dũng kết luận tại phiên họp của Ban chỉ đạo ngày 15.3. Ảnh: PV
Lên top