Hà Nội phong tỏa tạm thời Trung tâm tiêm chủng do có F0 từng đến tiêm

Trung tâm tiêm chủng VNVC Hà Đông (Hà Nội) đang tạm thời bị phong tỏa sau khi có ca F0 từng đến đây tiêm. Ảnh: Nguyễn Sơn
Trung tâm tiêm chủng VNVC Hà Đông (Hà Nội) đang tạm thời bị phong tỏa sau khi có ca F0 từng đến đây tiêm. Ảnh: Nguyễn Sơn
Trung tâm tiêm chủng VNVC Hà Đông (Hà Nội) đang tạm thời bị phong tỏa sau khi có ca F0 từng đến đây tiêm. Ảnh: Nguyễn Sơn
Lên top