Hà Nội: Phong tỏa nhà máy có 2 ca mắc COVID-19, kiểm soát dân cư xung quanh

Phong tỏa toàn bộ nhà máy Z153 ở Hà Nội để phòng chống dịch. Ảnh: Phú Khánh
Phong tỏa toàn bộ nhà máy Z153 ở Hà Nội để phòng chống dịch. Ảnh: Phú Khánh
Phong tỏa toàn bộ nhà máy Z153 ở Hà Nội để phòng chống dịch. Ảnh: Phú Khánh
Lên top