Hà Nội phong tỏa chợ đầu mối phía Nam vì người bán trứng mắc COVID-19

Hà Nội phong tỏa chợ đầu mối phía Nam. Ảnh: GĐ
Hà Nội phong tỏa chợ đầu mối phía Nam. Ảnh: GĐ
Hà Nội phong tỏa chợ đầu mối phía Nam. Ảnh: GĐ
Lên top