Hà Nội: Phố Tô Hiệu sẽ thành tuyến phố điểm về an toàn thực phẩm

Phố Tô Hiệu đang được thí điểm tuyến phố điểm an toàn thực phẩm.
Phố Tô Hiệu đang được thí điểm tuyến phố điểm an toàn thực phẩm.
Phố Tô Hiệu đang được thí điểm tuyến phố điểm an toàn thực phẩm.
Lên top