Hà Nội: Phó Chủ tịch Quận Thanh Xuân thanh minh không gọi lãnh đạo phường ra trông xe để ăn trưa

Bà Lê Mai Trang, Phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân. Ảnh: Báo Chất lượng Việt Nam.
Bà Lê Mai Trang, Phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân. Ảnh: Báo Chất lượng Việt Nam.