Hà Nội phê duyệt hơn 17 tỉ đồng xây dụng cầu Kim Quan 1

Khu vực xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội
Khu vực xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội