Hà Nội phê duyệt hơn 17 tỉ đồng xây dụng cầu Kim Quan 1

Khu vực xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội
Khu vực xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội
Khu vực xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội
Lên top