Hà Nội: Phát hiện vật thể nghi là bom ở gần trụ cầu Long Biên