Hà Nội: Phát hiện thi thể nam thanh niên dưới sông Tô Lịch

Người dân phát hiện một thi thể nam thanh niên dưới sông Tô Lịch (Hà Nội). Ảnh KA
Người dân phát hiện một thi thể nam thanh niên dưới sông Tô Lịch (Hà Nội). Ảnh KA
Người dân phát hiện một thi thể nam thanh niên dưới sông Tô Lịch (Hà Nội). Ảnh KA
Lên top