Hà Nội phát hiện gần 4.000 xe vi phạm tốc độ

Thanh tra giao thông xử lý các vi phạm của xe khách “trốn” truyền dữ liệu giám sát hành trình. Ảnh: GT
Thanh tra giao thông xử lý các vi phạm của xe khách “trốn” truyền dữ liệu giám sát hành trình. Ảnh: GT
Thanh tra giao thông xử lý các vi phạm của xe khách “trốn” truyền dữ liệu giám sát hành trình. Ảnh: GT
Lên top