Hà Nội: Phát hiện dấu hiệu vi phạm tại 2 điểm trông giữ xe

Lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu vi phạm tại 2 điểm trông giữ xe trên địa bàn phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Ảnh: CAHN.
Lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu vi phạm tại 2 điểm trông giữ xe trên địa bàn phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Ảnh: CAHN.
Lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu vi phạm tại 2 điểm trông giữ xe trên địa bàn phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Ảnh: CAHN.
Lên top