Hà Nội: Phát hiện 4 hố chôn vật thể lạ ở trụ sở huyện Phú Xuyên

Hố gạch được phát hiện tại vị trí giáp ranh giữa nhà làm việc của Ban quản lý Dự án và tường rào nhà làm việc của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Xuyên. Ảnh Ngọc Linh.
Hố gạch được phát hiện tại vị trí giáp ranh giữa nhà làm việc của Ban quản lý Dự án và tường rào nhà làm việc của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Xuyên. Ảnh Ngọc Linh.
Hố gạch được phát hiện tại vị trí giáp ranh giữa nhà làm việc của Ban quản lý Dự án và tường rào nhà làm việc của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Xuyên. Ảnh Ngọc Linh.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top