Hà Nội phạt gần 2,5 tỉ đồng những người không đeo khẩu trang

Hà Nội phạt gần 2,5 tỉ đồng người không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19. Ảnh: Tô Thế
Hà Nội phạt gần 2,5 tỉ đồng người không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19. Ảnh: Tô Thế
Hà Nội phạt gần 2,5 tỉ đồng người không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19. Ảnh: Tô Thế
Lên top