Hà Nội phân luồng lại giao thông từ 6h sáng 6.9

Hà Nội  tổ chức giao thông phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị số 20/CT-UBND. Ảnh: GT
Hà Nội tổ chức giao thông phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị số 20/CT-UBND. Ảnh: GT
Hà Nội tổ chức giao thông phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị số 20/CT-UBND. Ảnh: GT
Lên top