Hà Nội phân loại F1, F2 theo nguy cơ, đặc thù đô thị lớn thế nào?

Lực lượng chức năng giám sát các trường hợp F1 cách ly tại nhà. Ảnh: Phạm Đông
Lực lượng chức năng giám sát các trường hợp F1 cách ly tại nhà. Ảnh: Phạm Đông
Lực lượng chức năng giám sát các trường hợp F1 cách ly tại nhà. Ảnh: Phạm Đông
Lên top